29 september 2016

Igår beslutade riskdagen att göra det möjligt för friskolor som har kösystem för elevintag att ta emot upp till fem procent nyanlända elever. Beslutet om att öppna för fler skolor att ta emot nyanlända är bra. Det har hittills varit allt för få kommuner och skolor som tar emot en stor andel av de nyanlända och det har ökat segregationen. Mer behöver göras för att minska segregationen, men detta är ett steg på vägen.

28 september 2016

Förra veckan presenterade regeringen förslaget på budget för de kommande åren. Det är en bra budget som möter de utmaningar som Sverige står inför. ”Samhällsbygget – ansvar för Sverige.” Särskilt prioriteras att värna välfärden med vården och skolan samt att satsa på jobben och klimatet.
 
Vi socialdemokratiska riksdagsledamöter berättade om vad denna budget innebär lokalt i Östergötland. Se några av nyhetsinslagen här:
http://www.corren.se/nyheter/det-gar-bra-for-linkoping-om4303234.aspx
http://www.folkbladet.se/nyheter/finspang/far-30-miljoner-varje-ar-om4304761.aspx
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=160&artikel=6521090

Vi har en god tillväxt, fallande arbetslöshet och ökande sysselsättning och starka offentliga finanser. Sysselsättningen i Sverige är idag historiskt högt - den högsta sysselsättningsgraden som Eurostat någonsin uppmätt i EU.  Arbetslösheten är nere under 7 procent för första gången på över sju år.

Samtidigt står vi inför en rad utmaningar. Just nu har vi runt 100 000 lediga jobb samtidigt som över 350 000 personer går arbetslösa. Det är bostadsbrist i närmare 250 i av Sveriges kommuner. Det påverkar många, bland andra ungdomar som inte kan flytta hemifrån. Välfärdens verksamheter är ansträngda. Vi behöver förbättra etableringen i det svenska samhället. Skillnaderna i hälsa är allt för ojämlik. Vi måste stoppa klimatförändringarna och bidra till en bättre miljö. Vi ser en ökad segregation mellan kommuner och mellan olika områden i en och samma kommun. Här måste vi göra stora insatser för att minska segregationen och för att människor ska kunna känna sig trygga och delaktiga.

För att vända utvecklingen föreslås en rad satsningar:
Vi satsar och har satsat på jobben. Över 20 miljarder för nästa år på utbildningsmöjligheter, på insatser för långtidsarbetslösa.

För att inte hämma jobbtillväxt och för att sänka arbetslösheten ytterligare behöver matchningen på arbetsmarknaden som sagt förbättras.  Därför kommer det nu 17 500 nya platser på yrkesvux, rätt till komvux och studiestartsstöd. Vi genomför också en utbildningssatsning för tidsbegränsat anställda inom äldreomsorg och hälso- och sjukvården. Allt detta innebär sammantaget att vårt kunskapslyft numera motsvarar runt 70 000 utbildningsmöjligheter år 2019.

För att fler personer med funktionsnedsättning ska få en plats på arbetsmarknaden höjs taket med 400 kr i lönebidragen.

Vi ändrar regelverket i arbetslöshetsförsäkringen så att det ska vara möjligt att vara arbetslös på deltid och få ersättning från försäkringen under maximalt 60 veckor. Fram till nu har reglerna medfört att den som försöker komma tillbaka till arbetsmarknaden kan känna sig tvingad att tacka nej till arbete för att vara säker på att klara sin försörjning. Det rättar vi nu till.

Möjligheten att ansöka om lån från CSN för körkortsutbildning i syfte att genomföra förslaget under mandatperioden ska nu utredas. Körkort krävs för många typer av arbeten.

Vi gör stora satsningar på infrastrukturinvesteringar. Redan våren 2015 sköt regeringen till mer pengar till järnvägsunderhållet, något som verkligen behövs. Utöver de nästan 6 miljarder som läggs på järnvägsunderhåll mot slutet av prognosperioden satsar vi 200 miljoner kronor på en kapacitetshöjning redan nästa år. Ytterligare 2,8 miljarder i ramar avsätt för infrastrukturpropositionen, så sammanlagt ökar vi ramarna med anledning av kommande infrastrukturproposition med totalt nästan 9 miljarder 2019-2020.

Vi genomför också åtgärder för ökat byggande. Det första halvåret 2016 hade vi den högsta byggtakten sen miljonprogrammet. Och på lägre arbetsgivaravgifter för den enskilda näringsidkare som anställer sin första anställda.

När det gäller klimatet är det hög tid för större insatser för att vända utvecklingen. Regeringen har brutit år av underinvesteringar på klimat- och miljöområdet. Nu kommer den största klimat- och miljöbudgeten i svensk historia. Vi satsar bland annat på järnvägen som ju också är en jobbinvestering som både ger bättre pendlingsmöjligheter och skapar jobb i sig. Vi genomför energiöverenskommelsen där Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna enades om en gemensam färdplan för övergången till ett helt förnybart elsystem där vi bland annat är överens om ett mål om 100 % förnybar elproduktion till 2040.

Vi bekämpar fattigdom genom vår tidigare sänkning av pensionärsskatten, genom att göra öppenvården för människor över 85 avgiftsfri, borttagningen av bortre parentesen i sjukförsäkringen, höjning av sjuk- och aktivitetsersättningen och höjda bostadstillägg och förbättrad A-kassa.

13 000 fler pedagoger har kunnat anställas i skolan. Antalet sökande och antagna till lärarutbildningen ökar. Barngrupperna minskar i storlek i både förskolan och på fritidshemmen.

Regeringen har redan gjort stora riktade satsningar på skolan. Sammantaget har vi, inklusive den här budgeten, satsat över 10 miljarder på skolan för 2017. Till det tillkommer 10 välfärdsmiljarder som också kommunerna i stor utsträckning kommer användas till skolan.

För att fler människor ska kunna utbilda sig till lärare kommer det 3 600 platser extra på förskollärar- och lärarutbildningen i den här budgeten. Vidare fortsätter vi satsningen på Teach for Sweden som är en kompletterande pedagogisk utbildning för den som vill bli lärare och redan har en akademisk utbildning och satsningen på vidareutbildning av lärare utan lärarexamen.

Regeringen ökar stödet till skolor i utsatta områden inom ramen för Samverkan för bästa skola.

Välfärdsmiljarderna är ett av de största tillskotten och den största permanenta höjningen sedan det generella statsbidraget infördes på mitten av 90-talet. För att värna välfärden är det väsentligt att satsningen är generell, så att varje kommun får möjlighet att prioritera efter deras specifika behov.

Det är en satsning som kan möjliggöra för kommunsektorn att bibehålla men också i många fall öka kvaliteten och anställa fler i välfärden.

Vi satsar också i denna budget på höjd garantinivå i sjuk- och aktivitetsersättning och höjt bostadstillägg. Vi höjer också inkomstgränsen för bostadsbidraget vilket innebär att du kan tjäna något mer och fortfarande vara berättigad till bostadsbidrag. Det är välbehövligt eftersom gränsen legat på samma nivå sedan år 1997 och släpat efter prisutvecklingen i samhället. Flerbarnstillägget i barnbidraget höjs med 126 kronor för det tredje barnet i en familj.

För att ge Polismyndigheten möjlighet att öka antalet anställda tillförs myndigheten ytterligare medel. Regeringen avsätter över 900 miljoner kronor 2017–2020 för att stärka insatserna mot våld i nära relationer. Åtgärder kommer att presenteras i en nationell strategi för att motverka mäns våld mot kvinnor.

Vi har tagit tag i de områden där kostnaderna skenat och bekämpar skattefusk och skatteflykt.

20 september 2016

Tack till Boxholms skolor

som jag igår besökte och fick med mig många bra inspel och tankar om fortsatt utveckling av skolan. Fick tillfälle att prata med personal och elever såväl på Stenbockskolan och Åsboskolan. Och så fick jag för första gången i mitt liv skriva autografer - en lite märklig upplevelse.


Besöket gjorde jag tillsammans med kloka kommunstyrelsen ordförande Britt-Marie Johansson (s) och barn- och utbildningsutskottets ordförande Hans Sjögren (s).

Härligt var det också att äta den goda maten i den väldigt fina skolmatsalen på Åsboskolan.

14 september 2016

Igår var det dags för riksmötets högtidliga öppnande. Det var fint, inspirerande och roligt!

Stefan Löfven höll sin regeringsförklaring och jag känner mig glad över alla de investeringar som skett och sker framöver. Stora satsningar på välfärden, klimatet och skolan.

Läs hela regeringsförklaringen här:
http://www.socialdemokraterna.se/Stefan-Lofven/Tal-och-artiklar/2016/Regeringsforklaring-2017/
Hade med mig min pappa som gäst under dagen och det var ju himla trevligt också.På kvällen hölls en konsert i Konserthuset - en fantastisk konsert under ledning av Stefan Forsberg och Kungliga Filharmonikerna med inbjudna gäster. Det är så upplyftande att se och höra god kultur.

Detta har hänt:

* Över 50 000 nya utbildningsmöjligheter i ett nytt kunskapslyft så att människor kan ta jobb där kompetens saknas
* Byggandet av bostäder har äntligen tagit fart och i budgeten fanns den största bostadsinvesteringen på 20 år
* 13 000 fler lärare och annan personal
* Särskilda resurser till skolor med störst behov
* Lärarlönelyftet fortsätter och platserna på lärarhögskolan ska bli fler
* 10 miljarder per år för fler anställda i välfärden och riktade satsningar på sjukvård och äldreomsorg
* Regeringen presenterade härom veckan den största satsningen någonsin på klimatet med minskade utsläpp av växthusgaser och kraftig satsning på tågen

Såhär två år efter valet, kan jag konstatera att det gör skillnad vilka som styr!

6 september 2016

Tisdagen den 5 september

Under förmiddagen besökte jag Platengymnasiet i Motala kommun tillsammans med ansvarigt kommunalråd Niclas Rudberg. Det blev ett intressant och roligt besök på Introduktionsprogrammet och Gymnasiesärskolan. Härligt att återigen få träffa engagerad personal och elever.I Stockholm ikväll för första mötet med riksdagsgruppen efter sommaren. Nya partisekreteraren Lena Rådström Baastad höll sitt första tal till riksdagsgruppen, sedan talade partiledare Stefan Löfvén och finansminister Magdalena Andersson.

Stefan Löfvén talade om framtiden men också historien. Intressant är betraktelsen att sedan 1976 har borgerliga partier styrt vid tre olika tillfällen och varje gång lämnat över med arbetslöshet och dåliga statsfinanser. Även denna gång har den Socialdemokratiskt ledda regeringen förbättrat statsfinanserna kraftigt och vi ser en mycket stark utveckling på arbetsmarknaden. Sysselsättningsgraden väntas nästa år bli den högsta på 25 år. Vi har den lägsta ungdomsarbetslösheten på 13 år. Samtidigt är det fortfarande allt fler arbetsgivare som har svårt att rekrytera. Detta gäller särskilt den offentliga sektorn.

Riksdagsgruppen diskuterade sedan den kommande budgeten. Något av innehållet har presenterats, bland annat välfärdsmiljarder till kommuner och landsting, fler utbildningsplatser för fler lärare och att deltidsarbetslösa ska kunna få a-kassa dubbelt så länge som nu. Idag presenterade också regeringen en historisk satsning på klimat- och miljöområdet. Bra satsningar!

Anställda inom bemanningsbranschen råkar ut för olyckor på jobbet dubbelt så ofta, rapporteras det. Nu ska Arbetsmiljöverket granska detta och ta reda på varför. En ledsam statistik men ett bra beslut av verket att ta tag i frågan.

Och så här en länk till en artikel av Jesper Bengtsson som funderar över Sara Skyttedals kandidatur till kommunalråd för Kristdemokraterna i Linköpings kommun.
http://tankesmedjantiden.se/lokaldemokratin-utarmas/

3 september 2016

I torsdags var jag med i Söderköping och knackade dörr och bjöd på fika i ett av Söderköpings bostadsområden. Det blev en fin kväll och många bra samtal. Många frågor diskuterades, bland annat pensionärsskatten, barns uppväxtvillkor och integration.

En av frågorna som också togs upp var önskan om att barn skulle få möjlighet till fortsatt heltid på förskolan när de får syskon. Det är en fråga som finns med på agendan för Socialdemokraterna: "ge barn till arbetslösa och föräldralediga föräldrar rätt att vara heltid i förskolan". Det är viktigt, särskilt för de lite äldre förskolebarnen, att få fortsatt tillgång till förskolans pedagogiska verksamhet och kunna träffa sina vänner. Hoppas på att det successivt kan införas. Såg att Stockholm stad nu inför en sådan rättighet.Ilmar Reepalus utredning om vinster i välfärden kommer att presenteras i början av november. Men förslaget och tankarna kring detta diskuteras hela tiden, ofta med högt tonläge. Det ska naturligtvis bli intressant att se förslaget när det kommer. Hur som helst kan jag konstatera att pengar avsatta för verksamhet ska gå till det de är avsedda för, men det måste finnas möjligheter att avsätta pengar för investeringar med mera. Så en begränsning av vinsterna i välfärden vore bra.

Fick vara med och tacka av Tommy Johansson som igår slutade som chef för bildningskontoret i Linköpings kommun. Vi har jobbat en hel del ihop när jag var gruppledare för oppositionen i bildningsnämnden. Kändes lite sorgligt, men mest känner jag mig glad att jag har fått lära känna Tommy som är en person med stor kompetens, kreativitet och humor.

Har träffat så många kloka, engagerade människor i mitt uppdrag som politiker. Varje gång blir jag så glad och stärkt. Och när jag cyklade ner till avtackningen tänkte jag på alla de som jag mött genom åren. De där fantastiska undersköterskorna som jag mött, de där lärarna som inspirerar, de där tjänstemännen som har gett av sin erfarenhet och kunskap. Som politiker är det så viktigt att ha bra tjänstemän och möta kompetenta person som ger underlag men som också kan inspirera och stärka.

 

31 augusti 2016

Vissa dagar..

är liksom ännu roligare än andra! Idag besökte jag Värgårdsskolan i Kinda kommun. En heldag med lektioner och samtal med elever och skolpersonal.

Fick med mig många tankar om hur all personal på skolan kan arbeta tillsammans för att möta elever och skapa en trygg skolmiljö, betygssystem och administration och en massa annat. Det blev också så tydligt hur viktigt det är att skolmiljön är bra - för elevernas och personalens arbetsmiljö men också för att det visar respekt för alla de som vistas där dagligen. Det var en lugn och fin stämning på skolan med engagerad personal och härliga elever - det känns så roligt. Stort tack till alla på Värgårdsskolan!

Det här var mitt första skolbesök för den här terminen men inte mitt sista. Nästa vecka blir det Motala och Linköping.


Värgårdsskolan.


Kenneth Salomonsson, rektor 4-6, och Johannes Kullered, rektor 7-9.

23 augusti 2016

Parterna har nått överenskommelser om att minska sjukskrivningarna. Mycket bra! Det är bra för de enskilda, för parterna med alla arbetsgivare och fackliga organisationer samt för samhället i stort. Sjukskrivningarna har ökat och är en utmaning för samhället. Idag är 200 000 personer långtidssjukskrivna.

På grund av de höga sjuktalen tog regeringen tag i frågan och presenterade bland annat förslaget om hälsoväxling för att få arbetsgivarna att ta ett större ansvar. Samtidigt sa ansvarig minister Annika Strandhäll att hon i första hand önskade se överenskommelser från parterna.

Överenskommelserna innebär de höjda ambitioner som behövs för att minska sjukfrånvaron med till exempel förbättrade verktyg för rehabilitering och arbetsmiljöarbete. Det är bra – den enskilde behöver rätt stöd för att få bättre hälsa och kunna komma tillbaka i arbete.

”Svenska modellen funkar” sa Anders Hammarbäck, processledare för arbetet med att åstadkomma partsgemensamma lösningar som sänker sjuktalen.

Vår kloka socialförsäkringsminister Annika Strandhäll sa bland annat på presskonferensen: ”Målsättningen att få ner sjuktalen ligger kvar och vi har ett gediget arbete kvar framför oss.”

8 juli 2016

Vad är viktigast med skolan?

Vid lunchen pratade min dotter och jag om skolan. "Viktigast är att man trivs, annars kan man ju inte lära sig någonting." sa min kloka dotter.

Och målet med en skola för alla är viktig att hålla fast vid. Att elever känner sig trygga och får med sig en lust att lära. Barn och unga som har svårigheter i skolan måste få det stöd och den hjälp som behövs. Det kan handla om specialpedagogiska kompetenser, men också sociala insatser. Varje barn måste ges de bästa förutsättningarna att utvecklas maximalt utifrån sina förutsättningar oavsett föräldrarnas utbildningsnivå, modersmål, inkomster, kön, etnicitet eller funktionsnedsättning.

Fler har också anställts i skolan för att lärare ska ges mer tid med eleverna. Idag är 13000 fler anställda i skolan än för två år sedan. Det gynnar de barn som behöver extra stöd för att nå målen, men även de barn som har lätt för sig och behöver mer stimulans.