14 november 2016

Tillbringade dagen i Ödeshög och kvällen i Finspång.

I Ödeshög fick jag möjligheten att besöka Fridtjuv Bergsskolan och Lysingsskolan. Det var en mycket rolig och intressant dag. Besökte förberedelseklass och några klasser i svenska och textilslöjd, pratade skolutveckling, utmaningar, digitalisering och internationalisering med skolledare lärare och elever. Har under hösten besökt ett antal skolor i sex olika kommuner i Östergötland. Tänker sätta mig och samla ihop mina intryck.

Efter besöket i Ödeshög for jag vidare till Finspång för att prata migration och etablering. Vi diskuterade dagens förutsättningar och hur vi vill ha det i framtiden. Det var mycket givande diskussioner.


8 november 2016

Vinster i skolan? Läs artikel av ministrarna Anna Ekström, Ardalan Shekarabi och Gustav Fridolin här: http://www.svd.se/ministrar-vinstjakt-far-inte-styra-skolan/om/vinster-i-valfarden-7GmE

Måndag i Vadstena

Under gårdagen fick jag möjlighet att besöka olika verksamheter och platser i fina Vadstena.

Petrus Magni skola är en skola som fått uppmärksamhet för sina goda resultat och engagemang för eleverna. Fick smakprov på det under mitt besök på skolan igår tillsammans med Göran Faltgren som är S och ordförande i kultur- och utbildningsnämnden. Bland annat berättade rektor och lärare om det Livsstil 2000-projekt som skolan startade 1996. Projektet handlar om att arbeta aktivt med ANDT-frågor genom framför allt friskvårdsinsatser och trivselaktiviteter.

När jag under eftermiddagen fick träffa Anders Hedeborg och Desireé Forsén som är engagerade socialdemokratiska politiker, pratade vi mycket om hur kultur och samhällsbyggnad kan utveckla Vadstena. Med på en av träffarna var också Bengt-O Petersson, som är ordförande i Konsensus. Det var spännande att få höra om idéer och visioner för Vadstena.

Slutligen fick jag besöka det nyöppnade och fina LSS-boendet Konvaljen. Vi visades runt av boende och av verksamhetschef Henrietta Larsson.Anders Hedeborg, Desireé Forsén och Henrietta Larsson i det trevliga och stilfula Konvaljen.Lyssnat till delar av den presskonferens som Ilmar Reepalu och Ardalan Shekarabi just hållit. Det har varit en intressant utredning som haft i uppdrag att utreda en vinstbegränsning och hur civilsamhället kan stärkas.

Utredningen föreslår bland annat en begränsning av vinstuttag för företag i offentligt finansierad välfärdsverksamhet samt starkare krav på tillstånd och uppföljning. Vidare har utredningen tagit fram ett antal förslag för att öka möjligheterna för civilsamhället.

Det är viktigt att ha ordning och reda i välfärden. De pengar som vi avsätter för välfärd, utbildning och andra samhällsinsatser ska gå till det som de är avsedda för. Samtidigt måste vi fortsätta satsa på att stärka kvaliteten.

Nu har utredningen lämnats över till regeringen och innan beslut fattas ska utredningen skickas ut på remiss. Det blir spännande att följa detta!

3 november 2016

Hög kvalitet inom äldreomsorgen

Igår besökte jag demensarbetslaget DAL City - ett team inom hemtjänsten med särskild kompetens för att ge människor med demens eller minnessvårigheter stöd och trygghet. Fick träffa verksamhetschef Marie Svensson och samordnare Jennie Sandström. Vi pratade om vad som fungerar bra med dagens äldreomsorg för personer med demens och vad som kan och behöver utvecklas. Det var en inspirerande stund.För att utveckla äldreomsorgen behöver kompetensen inom vården för demens eller minnessvårigheter stärkas, men också samordnas. Linköpings kommun har på många sätt kommit långt och har länge varit en förebild runtom i landet. Det demensarbetslag som jag igår besökte är ett exempel på detta.

Handledning och fortbildning är exempel på områden som behöver utvecklas på många ställen. Tror också att det är dags att vi utvecklar ett nationellt system för utbildning inom vård och omsorg där specialistkompetensen ingår. Om detta har vi riksdagsledamöter lagt en motion till riksdagen. http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H402964

Hemtjänsten är en verksamhet inom äldreomsorgen som får alldeles för lite uppmärksamhet. Det är ett roligt men också många gånger ett svårt arbete som kräver kompetens och bra förmåga att möta människor och se deras behov. För att klara kompetensförsörjningen inom hemtjänsten måste vi hjälpas åt. Marie och Jennie hade flera tankar som de skickade med mig om vad vi kan göra för att fler ska vilja arbeta inom hemtjänsten. Och senare på dagen, när jag fick träffa Camilla Scharff och Teresa Svensson som är affärsområdeschef respektive biträdande affärsområdeschef på Leanlink, fick jag än fler medskick och idéer. De ska jag nu ta med till mina kollegor i riksdagen och kommunen.

Jag får ofta frågor om hur vi ska göra med servicehusen i Linköpings kommun. Idag kan det finnas flera olika utförare på ett och samma servicehus och det tas ofta fram som en svårighet, bland annat i äldreombudsmannens rapport. I koalition för Linköpings samverkansprogram står det:
"Servicehusen ska samordnas och få en sammanhållen verksamhet."

Många av de som arbetar med äldreomsorg runt om i landet nämner ofta den metod med levnadsberättelser som utvecklades i Linköping. Om du är mer intresserad av detta, läs Bertha Ragnarsdottirs bok Här är ditt liv, Greta Pettersson.

23 oktober 2016

Perspektiv

Sitter såhär på söndagseftermiddagen och pluggar mikroekonomi. I min amerikanska lärobok tas ett exempel om priskänslighet: Kira råkar ut för en lätt olycka som dock kräver ambulansfärd. Efter en vecka får hon räkningen på motsvarande 15 000 svenska kronor. I läroboken står att läsa: "Kiras upplevelse är på inget sätt exceptionell". Det ger lite perspektiv på vår egen sjukvård och hur fantastiskt det är att människor i Sverige inte behöver ta lån om olyckan är framme.

21 oktober 2016

I vår kommer jag gå in och vikariera i riksdagen för tredje gången den här mandatperioden. Eftersom jag känner att verksamheten, politiken och den som vikarierar för mig i Linköpings kommun behöver kontinuitet, bestämde jag mig för att avsäga mig mitt uppdrag. Jag kommer därför sluta som kommunalråd och ordförande i äldrenämnden i Linköpings kommun vid årsskiftet.

Det har varit ett fantastiskt roligt och givande uppdrag och jag är stolt över förtroendet jag gavs att vara kommunalråd och nämndsordförande i Linköping. Mitt engagemang för frågorna kommer jag alltid ha kvar, när jag nu fokuserar på riksdagsuppdraget.

17 oktober 2016

Kriget i Syrien har nu hållit på fem år med fasansfulla händelser som följd. Människor har tvingats fly, andra är kvar i ett hårt sargat Syrien där familjer och barn drabbas hårt. Minst en kvarts miljon människor har dödats.

Igår höll SSU en manifestation för Syrien som samlade representanter från flera olika partier och organisationer. Det är bra - som ett sätt att uppmärksamma och agera. Detta fruktansvärda måste få ett slut!

13 oktober 2016

Upphandlingar måste ske så att alla arbetstagare garanteras schyssta arbetsvillkor. Det är dags nu.

Om denna viktiga fråga skriver ordföranden för LO-distriktet i Norra Sverige på ett bra sätt:

"Regeringen har föreslagit att krav på svenska löner och villkor införs vid offentlig upphandling.
Sverigedemokraterna har tidigare lovat att sätta stopp för lönedumpningen genom upphandling.
Trots detta går de nu emot regerings förslag om att göra justa detta.
LO sviker svenska arbetare. Det skriver Per-Erik Johansson, ordförande för LO-distriktet Norra Sverige.

Regeringen föreslår en möjlighet att ställa krav enligt svenska kollektivavtal i offentliga upphandlingar. Ett steg framåt för Sverige. Varje år upphandlar offentlig sektor varor och tjänster för cirka 600 miljarder kronor.
Facken har länge slagit larm om hur bristande kvalitet i upphandlingarna bidragit till social dumpning.

Allt för ofta utnyttjar mindre nogräknade arbetsgivare desperata arbetare för ersättningar som inte räcker till att leva för i Sverige. Detta är oacceptabelt.

Alla arbetare ska tack vare kollektivavtalets innehåll ha rätt till sjysta lägsta löner, arbetstider, försäkringar och pensioner. Det är den svenska modellen.
Därför är regeringens förslag mandatperiodens viktigaste fråga i kampen mot social dumpning.

Nu har Sverigedemokraterna meddelat att de ska rösta mot regeringen och fälla förslaget. Ett svek mot svenska arbetare och seriösa företagare. Att de fortsätter växla upp sin marknadsliberala högerpolitik förvånar inte.
Facit i riksdagen är en tydlig kedja av arbetarfientliga förslag.
Upphandlingsfrågorna är bara det senaste exemplet på den blåbruna röra till politik som riskerar dominera Sverige fram­över.

LO tvekar aldrig på att beskriva skiljelinjer kring hur olika partierna i riksdagen röstar. Sverigedemokraterna anser alltså att 600 skattefinansierade miljarder inte ska användas för att skapa nya sjysta jobb.
Sverigedemokraterna tycker fifflare ska få fortsätta urholka villkoren på svensk arbetsmarknad. Svenska avtal ska gälla i Sverige!"


Per-Erik Johansson
Ordförande LO-distriktet i Norra Sverige

12 oktober 2016

Fler i skuldfällan

Allt fler fastnar i skulder som de inte klarar av att betala. Förra året var det drygt 65 000 personer. Vår östgötske riksdagsledamot Johan Löfstrand har varit särskild utredare för utredningen om vissa konsumentkrediter. Uppdraget har varit att föreslå åtgärder för att stärka konsumentskyddet och minska risken för människor att hamna i skuldfälla. Utredningen har särskilt inriktats på snabblån, så kallade sms-lån.

Johan Löfstrand presenterade idag utredningen. Bland annat föreslås:

• Ett räntetak och ett kostnadstak.

• Kraven på kreditprövningen ska skärpas.

• Det införs en särskild bestämmelse om att marknadsföring av alla slags konsumentkrediter ska vara måttfull.

Se gärna presskonferensen här: http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/10/starkt-konsumentskydd-pa-marknaden-for-snabblan-och-andra-hogkostnadskrediter/