23 augusti 2016

Parterna har nått överenskommelser om att minska sjukskrivningarna. Mycket bra! Det är bra för de enskilda, för parterna med alla arbetsgivare och fackliga organisationer samt för samhället i stort. Sjukskrivningarna har ökat och är en utmaning för samhället. Idag är 200 000 personer långtidssjukskrivna.

På grund av de höga sjuktalen tog regeringen tag i frågan och presenterade bland annat förslaget om hälsoväxling för att få arbetsgivarna att ta ett större ansvar. Samtidigt sa ansvarig minister Annika Strandhäll att hon i första hand önskade se överenskommelser från parterna.

Överenskommelserna innebär de höjda ambitioner som behövs för att minska sjukfrånvaron med till exempel förbättrade verktyg för rehabilitering och arbetsmiljöarbete. Det är bra – den enskilde behöver rätt stöd för att få bättre hälsa och kunna komma tillbaka i arbete.

”Svenska modellen funkar” sa Anders Hammarbäck, processledare för arbetet med att åstadkomma partsgemensamma lösningar som sänker sjuktalen.

Vår kloka socialförsäkringsminister Annika Strandhäll sa bland annat på presskonferensen: ”Målsättningen att få ner sjuktalen ligger kvar och vi har ett gediget arbete kvar framför oss.”

8 juli 2016

Vad är viktigast med skolan?

Vid lunchen pratade min dotter och jag om skolan. "Viktigast är att man trivs, annars kan man ju inte lära sig någonting." sa min kloka dotter.

Och målet med en skola för alla är viktig att hålla fast vid. Att elever känner sig trygga och får med sig en lust att lära. Barn och unga som har svårigheter i skolan måste få det stöd och den hjälp som behövs. Det kan handla om specialpedagogiska kompetenser, men också sociala insatser. Varje barn måste ges de bästa förutsättningarna att utvecklas maximalt utifrån sina förutsättningar oavsett föräldrarnas utbildningsnivå, modersmål, inkomster, kön, etnicitet eller funktionsnedsättning.

Fler har också anställts i skolan för att lärare ska ges mer tid med eleverna. Idag är 13000 fler anställda i skolan än för två år sedan. Det gynnar de barn som behöver extra stöd för att nå målen, men även de barn som har lätt för sig och behöver mer stimulans.

7 juli 2016

Almedalen

Tillbaka igen efter några dagar i det bubblande Almedalen. Dagar fyllda av sjukförsäkring, pensioner, familjepolitik och migration som ingår i mitt nya utskotts ansvarsområde. Men även utbildningsfrågor, bostäder och social- och äldrefrågor som jag också brinner för. Jag har ny kunskap, nya bekantskaper och givande samtal med mig hem.

Det tal som vår statsminister Stefan Löfvén höll i Almedalen i tisdags kväll var fantastiskt. Ideologiskt, roligt och medryckande. Att det var så god stämning, att solen sken och att publikrekord slogs gjorde det hela än bättre. Jag är stolt socialdemokrat.

Om du missade talet finns det här:
http://www.svtplay.se/video/9385972/partiledartal-i-almedalen/partiledartal-i-almedalen-5-jul-19-00

Jag är ju inte alltid så bra på att komma ihåg att ta fram kameran, men här är några spridda bilder:
1 juli 2016

Igår fick jag möjlighet att besöka Migrationsverket i Norrköping under dagen. Fick lära mig mycket, träffa engagerade och kunniga personer som arbetar på "verket".

Migrationsverket har utökat sin verksamhet väldigt mycket. Sverige har ju tagit emot 163 000 asylsökande under föregående år, varav de flesta kom under de sista månaderna på året. Därför har man också i Norrköping anställt ett stort antal personer och utvecklat verksamheten. Jag fick med mig många berättelser som hur det är att arbeta på Migrationsverket, svårigheter och möjligheter.

Imorse var jag med i Sveriges Radio Östergötland för att prata om de nya reglerna i Lagen om mottagande av asylsökande. Riksdagen har beslutat att förkorta tiden för rätten till bistånd för vuxna utan barn som fått avslag på sin asylansökan och beslutet inte längre går att överklaga. Det väcker självklart frågor och jag försökte svara på de frågorna.
Vilken intressant, rolig och ibland utmanande vecka jag haft. Igen. Som politiker tycker jag att det ofta är så.

I onsdags for jag till Söderköping. Tillsammans med Mattias Ottosson och Pia Dingsten, ordförande i Söderköpings arbetarekommun besökte jag en förskola där fyra unga hade fått möjlighet till sommarjobb. Flera kommuner har ökat sina ambitioner och efter förslag från Socialdemokrater har Finspång, Valdemarsvik och Söderköping infört sommarjobbsgaranti. Det är viktigt med sommarjobb som en förberedelse för arbetslivet och att få testa olika yrken.Besökte "En gång för alla" - en tillgänglighetsstig i Söderköping som hade invigts dagen innan. Gick den kilometerlånga stigen som var bred och fin och lämpar sig för alla. Med jämna mellanrum finns en fin bänk där man kunde sitta ner och hämta andan eller bara filosofera.Såg också de fantastiska hängmattorna som hade placerats runtom i Söderköping med boklådor bredvid för att stimulera till läsning och avkoppling. Kreativt och roligt.

27 juni 2016

Linköpingsmodellen

På 90-talet utvecklades i Linköping en modell där människor kan söka och få stöd på ett mer lättillgängligt sätt. Det började med att alla över 75 år själva kunde ta kontakt med hemtjänsten och komma överens om innehållet i hemtjänsten. Senare har detta också utvecklats vidare till att människor kan få exempelvis familjestöd eller dagverksamhet för äldre med demens på ett enklare och lättare sätt. Det sker då utan föregående biståndsprövning eller med så kallad förenklad handläggning. Jag har träffat flera som sagt att de annars inte hade vågat eller klarat ta hjälp med sitt riskbruk med alkohol.

Drivkraften för detta sätt att arbeta är att ge människor egenmakt och stärka inflytandet över sin egen vardag. Det måste också kunna gälla det stöd som kommuner ger.

Många kommuner runt om i Sverige erbjuder nu stöd och hjälp på samma sätt som i Linköpings kommun. Som exempel kan ges Norrköpings kommun som också fått tillsyn och krav på ändrat arbetssätt av IVO (Inspektionen för vård och omsorg). Andra kommuner vill men har avvaktat hur det går för Linköpings kommun.

Men rättsläget är oklart. Inspektionen för vård och omsorg har påtalat att detta sätt att arbeta inte är förenligt med nuvarande lagstiftning. Linköpings kommun har ansökt om prövningstillstånd i Högsta förvaltningsdomstolen, men fick avslag. Krav finns alltså på att Linköpings kommun måste återgå till traditionell biståndsprövning i alla insatser.

Vi är många som vill att kommunerna ska få möjlighet att erbjuda vissa insatser på ett mer lättillgängligt sätt. Därför kämpar vi på. Jag har lämnat in en skriftlig fråga till statsrådet Åsa Regnér om hon avser att ta några initiativ för att kommuner som så önskar ska kunna fortsätta eller börja erbjuda insatser på ett mer lättillgängligt sätt.

https://data.riksdagen.se/fil/8DE52D61-2EE5-43FC-873D-70479156C278

Tidningen Senioren tar upp frågan:
http://www.senioren.se/nyheter/enklare-bistandsbedomning-pa-riksdagens-bord/

Och Sveriges radio Östergötland:
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=160&artikel=6462957
Sverige kandiderar till FN:s säkerhetsrådet. Idag avgörs frågan om Sverige får en av de två lediga platserna. Jag hoppas att Sverige får den platsen. Inte bara för att jag är svensk utan för att jag verkligen tror att vi kan göra ett gott jobb och kan påverka FN och världen på ett bra sätt.

I tidningen "direkt" som Läkare utan gränser ger ut, läser jag mer om de stora utmaningarna som världen står inför. De stora och svåra konflikterna som påverkat människor så mycket. Och om de särskilda utmaningar som biståndsarbetare står inför i arbetet med att hjälpa utsatta människor runtom i världen. Under 2015 var inte bara de humanitära behoven enorma, attacker utfördes också mot sjukhus och där offren vårdades. Det påminner om behovet av att hela världen visar och står bakom Genèvekonventionen som handlar om att respektera krigets lagar.

Redan nu är många människor klimatflyktingar. En tredjedel av klimatpåverkan härrör från maten. Så vad vi väljer att stoppa i oss spelar roll, även ur ett klimatperspektiv. När jag var gruppledare i Bildningsnämnden i Linköpings kommun började mitt engagemang för mat och klimat. Det var då, när skolmaten i Linköpings kommun skulle upphandlas, som jag lärde mig och insåg hur stor påverkan maten hade i klimatfrågan. Tidigare hade jag varit engagerad i frågan, men tänkt att det var transporter och annat som påverkade mer.
I Etiopien är 10 miljoner människor i akut behov av hjälp med mat. De har drabbats av den värsta torkan på 50 år. I vissa områden har det inte regnat sedan 2014. Nu behövs det resurser för att kunna hjälpa!


I torsdags röstade britterna för brexit - att lämna EU. Vad det kommer innebära är ju oklart ännu, men att det kommer påverka den politiska och ekonomiska maktbalansen såväl inom som utanför EU är väl ganska klart.

Hörde att Boris Johnson, som var ledaren för lämna-sidan, tror att det kan innebära att Storbritannien kan ha kvar alla rättigheter utan att behöva betala till det gemensamma EU och utan alla skyldigheter. Det är inte särskilt troligt..

22 juni 2016

Bremain eller Brexit?

Det är en väldigt viktig dag för Europa och EU idag. Ska Storbritannien välja att stanna eller lämna? Det är oerhört jämnt. En sammanställning av ett antal opinionsundersökningar som kom igår visar att det just nu är en mycket mycket knapp ledning för att stanna kvar i EU.

Jag hoppas att Storbritannien röstar för att stanna kvar. Bremain.
 


 

21 juni 2016

Finansminister Magdalena Andersson på riksdagsgruppen idag. Magdalena berättade om situationen i Sverige och förutsättningarna inför budgetarbetet i höst.

Sverige har idag den lägsta arbetslösheten på sju år. Budgeten kommer med 10 miljarder till kommunerna och landstingen för att stärka välfärden och anställa fler. Regeringen vill också fortsätta stärka investeringar i bostäder och infrastruktur samt på utbildning för att få fler människor i arbete.


Tidigare idag presenterade Magdalena Andersson och bostadsminister Peter Eriksson ett antal förslag för ökat byggande:
http://www.regeringen.se/globalassets/regeringen/dokument/finansdepartementet/pdf/2016/pm/sammanfattning-av-regeringens-forslag-22-steg-for-fler-bostader