23 oktober 2016

Perspektiv

Sitter såhär på söndagseftermiddagen och pluggar mikroekonomi. I min amerikanska lärobok tas ett exempel om priskänslighet: Kira råkar ut för en lätt olycka som dock kräver ambulansfärd. Efter en vecka får hon räkningen på motsvarande 15 000 svenska kronor. I läroboken står att läsa: "Kiras upplevelse är på inget sätt exceptionell". Det ger lite perspektiv på vår egen sjukvård och hur fantastiskt det är att människor i Sverige inte behöver ta lån om olyckan är framme.

21 oktober 2016

I vår kommer jag gå in och vikariera i riksdagen för tredje gången den här mandatperioden. Eftersom jag känner att verksamheten, politiken och den som vikarierar för mig i Linköpings kommun behöver kontinuitet, bestämde jag mig för att avsäga mig mitt uppdrag. Jag kommer därför sluta som kommunalråd och ordförande i äldrenämnden i Linköpings kommun vid årsskiftet.

Det har varit ett fantastiskt roligt och givande uppdrag och jag är stolt över förtroendet jag gavs att vara kommunalråd och nämndsordförande i Linköping. Mitt engagemang för frågorna kommer jag alltid ha kvar, när jag nu fokuserar på riksdagsuppdraget.

17 oktober 2016

Kriget i Syrien har nu hållit på fem år med fasansfulla händelser som följd. Människor har tvingats fly, andra är kvar i ett hårt sargat Syrien där familjer och barn drabbas hårt. Minst en kvarts miljon människor har dödats.

Igår höll SSU en manifestation för Syrien som samlade representanter från flera olika partier och organisationer. Det är bra - som ett sätt att uppmärksamma och agera. Detta fruktansvärda måste få ett slut!

13 oktober 2016

Upphandlingar måste ske så att alla arbetstagare garanteras schyssta arbetsvillkor. Det är dags nu.

Om denna viktiga fråga skriver ordföranden för LO-distriktet i Norra Sverige på ett bra sätt:

"Regeringen har föreslagit att krav på svenska löner och villkor införs vid offentlig upphandling.
Sverigedemokraterna har tidigare lovat att sätta stopp för lönedumpningen genom upphandling.
Trots detta går de nu emot regerings förslag om att göra justa detta.
LO sviker svenska arbetare. Det skriver Per-Erik Johansson, ordförande för LO-distriktet Norra Sverige.

Regeringen föreslår en möjlighet att ställa krav enligt svenska kollektivavtal i offentliga upphandlingar. Ett steg framåt för Sverige. Varje år upphandlar offentlig sektor varor och tjänster för cirka 600 miljarder kronor.
Facken har länge slagit larm om hur bristande kvalitet i upphandlingarna bidragit till social dumpning.

Allt för ofta utnyttjar mindre nogräknade arbetsgivare desperata arbetare för ersättningar som inte räcker till att leva för i Sverige. Detta är oacceptabelt.

Alla arbetare ska tack vare kollektivavtalets innehåll ha rätt till sjysta lägsta löner, arbetstider, försäkringar och pensioner. Det är den svenska modellen.
Därför är regeringens förslag mandatperiodens viktigaste fråga i kampen mot social dumpning.

Nu har Sverigedemokraterna meddelat att de ska rösta mot regeringen och fälla förslaget. Ett svek mot svenska arbetare och seriösa företagare. Att de fortsätter växla upp sin marknadsliberala högerpolitik förvånar inte.
Facit i riksdagen är en tydlig kedja av arbetarfientliga förslag.
Upphandlingsfrågorna är bara det senaste exemplet på den blåbruna röra till politik som riskerar dominera Sverige fram­över.

LO tvekar aldrig på att beskriva skiljelinjer kring hur olika partierna i riksdagen röstar. Sverigedemokraterna anser alltså att 600 skattefinansierade miljarder inte ska användas för att skapa nya sjysta jobb.
Sverigedemokraterna tycker fifflare ska få fortsätta urholka villkoren på svensk arbetsmarknad. Svenska avtal ska gälla i Sverige!"


Per-Erik Johansson
Ordförande LO-distriktet i Norra Sverige

12 oktober 2016

Fler i skuldfällan

Allt fler fastnar i skulder som de inte klarar av att betala. Förra året var det drygt 65 000 personer. Vår östgötske riksdagsledamot Johan Löfstrand har varit särskild utredare för utredningen om vissa konsumentkrediter. Uppdraget har varit att föreslå åtgärder för att stärka konsumentskyddet och minska risken för människor att hamna i skuldfälla. Utredningen har särskilt inriktats på snabblån, så kallade sms-lån.

Johan Löfstrand presenterade idag utredningen. Bland annat föreslås:

• Ett räntetak och ett kostnadstak.

• Kraven på kreditprövningen ska skärpas.

• Det införs en särskild bestämmelse om att marknadsföring av alla slags konsumentkrediter ska vara måttfull.

Se gärna presskonferensen här: http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/10/starkt-konsumentskydd-pa-marknaden-for-snabblan-och-andra-hogkostnadskrediter/

11 oktober 2016

Kompetensförsörjning inom äldreomsorgen

Att säkra kompetensförsörjningen inom äldreomsorgen samt hälso- och sjukvården är en prioriterad fråga för oss. Det är viktigt för att säkra kvaliteten inom vård och omsorg. Därför föreslår regeringen en satsning på kompetensutbildning för alla de som idag har en tidsbegränsad anställning. Extratjänsterna förstärks och förändras för att ge möjlighet för de som idag är arbetslösa men vill arbeta inom äldreomsorgen. Det ger också en möjlighet för verksamheterna att få en extra resurs som kan stötta verksamheten.
Glad att förskolan ska inkluderas i de nationella skolutvecklingsprogrammen. Det stärker möjligheterna till kompetensutveckling. Det föreslagna läslyftet ska också förstärkas för att inkludera satsningar inom förskolan. Det är framförallt en viktig signal om att förskolan är viktig för lärandet. Forskning visar att barn som har gått i förskolan lyckas bättre i skolan. Det sambandet är tydligast hos barn som har föräldrar med kort utbildning eller barn som av olika skäl lever i en utsatt situation. Därför behöver den pedagogiska delen i förskolan stärkas.

10 oktober 2016

Började morgonen med besök på Mammografin. Även om det inte är så roligt just under undersökningen, är jag tacksam över att erbjudas detta för att i tid upptäcka en vanlig cancer.

Hör att nattens debatt mellan de båda presidentkandidaterna i USA var hård och smutsig. Trump ska till exempel ha sagt att han skulle se till att Hillary Clinton skulle hamna i fängelse om han blir president. Vilken enorm respektlöshet för demokratin han visar med sådana uttalanden. Känner sorg över att en stor del av befolkningen ändå säger att de ska rösta på Trump.

29 september 2016

Igår beslutade riskdagen att göra det möjligt för friskolor som har kösystem för elevintag att ta emot upp till fem procent nyanlända elever. Beslutet om att öppna för fler skolor att ta emot nyanlända är bra. Det har hittills varit allt för få kommuner och skolor som tar emot en stor andel av de nyanlända och det har ökat segregationen. Mer behöver göras för att minska segregationen, men detta är ett steg på vägen.

28 september 2016

Förra veckan presenterade regeringen förslaget på budget för de kommande åren. Det är en bra budget som möter de utmaningar som Sverige står inför. ”Samhällsbygget – ansvar för Sverige.” Särskilt prioriteras att värna välfärden med vården och skolan samt att satsa på jobben och klimatet.
 
Vi socialdemokratiska riksdagsledamöter berättade om vad denna budget innebär lokalt i Östergötland. Se några av nyhetsinslagen här:
http://www.corren.se/nyheter/det-gar-bra-for-linkoping-om4303234.aspx
http://www.folkbladet.se/nyheter/finspang/far-30-miljoner-varje-ar-om4304761.aspx
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=160&artikel=6521090

Vi har en god tillväxt, fallande arbetslöshet och ökande sysselsättning och starka offentliga finanser. Sysselsättningen i Sverige är idag historiskt högt - den högsta sysselsättningsgraden som Eurostat någonsin uppmätt i EU.  Arbetslösheten är nere under 7 procent för första gången på över sju år.

Samtidigt står vi inför en rad utmaningar. Just nu har vi runt 100 000 lediga jobb samtidigt som över 350 000 personer går arbetslösa. Det är bostadsbrist i närmare 250 i av Sveriges kommuner. Det påverkar många, bland andra ungdomar som inte kan flytta hemifrån. Välfärdens verksamheter är ansträngda. Vi behöver förbättra etableringen i det svenska samhället. Skillnaderna i hälsa är allt för ojämlik. Vi måste stoppa klimatförändringarna och bidra till en bättre miljö. Vi ser en ökad segregation mellan kommuner och mellan olika områden i en och samma kommun. Här måste vi göra stora insatser för att minska segregationen och för att människor ska kunna känna sig trygga och delaktiga.

För att vända utvecklingen föreslås en rad satsningar:
Vi satsar och har satsat på jobben. Över 20 miljarder för nästa år på utbildningsmöjligheter, på insatser för långtidsarbetslösa.

För att inte hämma jobbtillväxt och för att sänka arbetslösheten ytterligare behöver matchningen på arbetsmarknaden som sagt förbättras.  Därför kommer det nu 17 500 nya platser på yrkesvux, rätt till komvux och studiestartsstöd. Vi genomför också en utbildningssatsning för tidsbegränsat anställda inom äldreomsorg och hälso- och sjukvården. Allt detta innebär sammantaget att vårt kunskapslyft numera motsvarar runt 70 000 utbildningsmöjligheter år 2019.

För att fler personer med funktionsnedsättning ska få en plats på arbetsmarknaden höjs taket med 400 kr i lönebidragen.

Vi ändrar regelverket i arbetslöshetsförsäkringen så att det ska vara möjligt att vara arbetslös på deltid och få ersättning från försäkringen under maximalt 60 veckor. Fram till nu har reglerna medfört att den som försöker komma tillbaka till arbetsmarknaden kan känna sig tvingad att tacka nej till arbete för att vara säker på att klara sin försörjning. Det rättar vi nu till.

Möjligheten att ansöka om lån från CSN för körkortsutbildning i syfte att genomföra förslaget under mandatperioden ska nu utredas. Körkort krävs för många typer av arbeten.

Vi gör stora satsningar på infrastrukturinvesteringar. Redan våren 2015 sköt regeringen till mer pengar till järnvägsunderhållet, något som verkligen behövs. Utöver de nästan 6 miljarder som läggs på järnvägsunderhåll mot slutet av prognosperioden satsar vi 200 miljoner kronor på en kapacitetshöjning redan nästa år. Ytterligare 2,8 miljarder i ramar avsätt för infrastrukturpropositionen, så sammanlagt ökar vi ramarna med anledning av kommande infrastrukturproposition med totalt nästan 9 miljarder 2019-2020.

Vi genomför också åtgärder för ökat byggande. Det första halvåret 2016 hade vi den högsta byggtakten sen miljonprogrammet. Och på lägre arbetsgivaravgifter för den enskilda näringsidkare som anställer sin första anställda.

När det gäller klimatet är det hög tid för större insatser för att vända utvecklingen. Regeringen har brutit år av underinvesteringar på klimat- och miljöområdet. Nu kommer den största klimat- och miljöbudgeten i svensk historia. Vi satsar bland annat på järnvägen som ju också är en jobbinvestering som både ger bättre pendlingsmöjligheter och skapar jobb i sig. Vi genomför energiöverenskommelsen där Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna enades om en gemensam färdplan för övergången till ett helt förnybart elsystem där vi bland annat är överens om ett mål om 100 % förnybar elproduktion till 2040.

Vi bekämpar fattigdom genom vår tidigare sänkning av pensionärsskatten, genom att göra öppenvården för människor över 85 avgiftsfri, borttagningen av bortre parentesen i sjukförsäkringen, höjning av sjuk- och aktivitetsersättningen och höjda bostadstillägg och förbättrad A-kassa.

13 000 fler pedagoger har kunnat anställas i skolan. Antalet sökande och antagna till lärarutbildningen ökar. Barngrupperna minskar i storlek i både förskolan och på fritidshemmen.

Regeringen har redan gjort stora riktade satsningar på skolan. Sammantaget har vi, inklusive den här budgeten, satsat över 10 miljarder på skolan för 2017. Till det tillkommer 10 välfärdsmiljarder som också kommunerna i stor utsträckning kommer användas till skolan.

För att fler människor ska kunna utbilda sig till lärare kommer det 3 600 platser extra på förskollärar- och lärarutbildningen i den här budgeten. Vidare fortsätter vi satsningen på Teach for Sweden som är en kompletterande pedagogisk utbildning för den som vill bli lärare och redan har en akademisk utbildning och satsningen på vidareutbildning av lärare utan lärarexamen.

Regeringen ökar stödet till skolor i utsatta områden inom ramen för Samverkan för bästa skola.

Välfärdsmiljarderna är ett av de största tillskotten och den största permanenta höjningen sedan det generella statsbidraget infördes på mitten av 90-talet. För att värna välfärden är det väsentligt att satsningen är generell, så att varje kommun får möjlighet att prioritera efter deras specifika behov.

Det är en satsning som kan möjliggöra för kommunsektorn att bibehålla men också i många fall öka kvaliteten och anställa fler i välfärden.

Vi satsar också i denna budget på höjd garantinivå i sjuk- och aktivitetsersättning och höjt bostadstillägg. Vi höjer också inkomstgränsen för bostadsbidraget vilket innebär att du kan tjäna något mer och fortfarande vara berättigad till bostadsbidrag. Det är välbehövligt eftersom gränsen legat på samma nivå sedan år 1997 och släpat efter prisutvecklingen i samhället. Flerbarnstillägget i barnbidraget höjs med 126 kronor för det tredje barnet i en familj.

För att ge Polismyndigheten möjlighet att öka antalet anställda tillförs myndigheten ytterligare medel. Regeringen avsätter över 900 miljoner kronor 2017–2020 för att stärka insatserna mot våld i nära relationer. Åtgärder kommer att presenteras i en nationell strategi för att motverka mäns våld mot kvinnor.

Vi har tagit tag i de områden där kostnaderna skenat och bekämpar skattefusk och skatteflykt.